Federatie Onafhankelijke Senioren – FedOS

Zaterdagplein 6
1000 Brussel
02 218 27 19
info@fedos.be
http://www.fedos.be

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking (vriendenclub, bedrijvenclub, schildersclub, …).

FedOS richt zich naar alle senioren in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FedOS garandeert enerzijds de autonomie van haar afdelingen en anderzijds biedt ze hen een waaier aan begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten waarvan de vier belangrijkste pijlers zijn:

  • een persoonlijke begeleiding en ondersteuning op afdelingsniveau
  • het aanbieden van mogelijkheden tot sociaal-culturele ontplooiing
  • een duidelijke en brede informatieverstrekking en sensibilisering
  • vertegenwoordiging in officiële geledingen voor senioren
Scroll naar top