Furia

Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
02 229 38 73
furia@amazone.be
http://www.furiavzw.be

Furia (°1972 Vrouwen Overleg Komitee) is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Aangevuurd door verontwaardiging over ongelijkheden in de samenleving, laat Furia haar stem horen in het maatschappelijk debat. Met grote en kleinere activiteiten helpt Furia het feministische vuur brandend houden.
Furia is een pluralistische en open vrouwenorganisatie die kritische reflectie koppelt aan concrete actie. Op de jaarlijkse Vrouwendag 11 november komen die vloeiend samen: workshops, lezingen en gezellig feministisch samenzijn.
Het kloppend hart van Furia zijn haar leden – vrijwilligsters (v/x). Voor concrete acties werkt Furia vaak samen met andere organisaties. Furia is actief lid van een platform van vrouwenorganisaties dat het sociaal-economisch beleid van de regering opvolgt.

Scroll to Top