Ouders van Verongelukte Kinderen

Haachtsesteenweg 1405
1130 Haren
02 427 75 00
info@ovk.be
http://www.ovk.be

Wij zijn ouders die een kind verloren hebben in een verkeersongeval. Dit ingrijpend drama bracht ons samen.

Onze werking omvat drie pijlers:

  • Hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval;
  • De (professionele) opvang en de begeleiding van de nabestaanden van verkeersslachtoffers verbeteren;
  • Sensibilisering en activering inzake verkeersveiligheid.

We brengen ouders, lotgenoten met elkaar in contact tijdens ontmoetingsmomenten, praatgroepen, weekends, … Wij bedenken verkeersveiligheidscampagnes met de inbreng van lotgenoten. We getuigen bij weggebruikers over de impact van een dodelijk verkeersongeval op de nabestaanden. We geven workshops rond menswaardige opvang van nabestaanden en rond rouw en verlies.

Scroll to Top