Refu Interim

Kammerstraat 19
9000 Gent
0495 78 97 28
info@refuinterim.be
http://www.refuinterim.be

Refu Interim bouwt mee aan een inclusieve en solidaire samenleving waar iedereen zich gerespecteerd en welkom voelt, en waar nieuwkomers voldoende kansen hebben om hun persoonlijke ambities waar te maken. 

Via leerervaringen, netwerkverbreding en oefenkansen zetten we in op hun sociale en professionele zelfredzaamheid en integratie. Vrijwilligerswerk dient hierbij als hefboom. We zien diversiteit als opportuniteit, en dragen dit uit door ervaringen te delen en ontmoetingen te creëren tussen zoveel mogelijk actoren. 

Via vrijwilligerswerk verbindt Refu Interim nieuwkomers met (sociaal-)culturele en andere vrijetijdspartners, zodat er kansen ontstaan om: 

  • Een sociaal netwerk uit te bouwen 
  • Nederlands te oefenen 
  • Zich actief in te zetten om maatschappelijke doelen te verwezenlijken 
  • De lokale gemeenschap beter te leren kennen 
  • Professionele vaardigheden op te doen 
  • Zich te oriënteren op de arbeidsmarkt volgens hun eigen talenten en ambities 

We enthousiasmeren en ondersteunen lokale gemeenschappen, non-profit organisaties en bedrijven die aan de slag willen om duurzame interculturele samenwerkingen uit te bouwen. 

Refu Interim neemt hierbij de rol van bruggenbouwer, facilitator en begeleider op zich. We creëren goesting en zetten op een creatieve manier in op informatieoverdracht, competentieontwikkeling, leeractiviteiten, samenwerkingsverbanden, humor en gemeenschapsvormende activiteiten om onze hoofddoelen te bereiken. 

Scroll to Top