Tuinhier

Het Zuid - Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 87 31
info@tuinhier.be
http://www.tuinhier.be

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateur-tuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft.

De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

Om deze doelen te bereiken organiseert Tuinhier talloze voordrachten, demonstraties, tentoonstellingen,… en informeert en ondersteunt de vzw haar leden via een informatieblad en een overzichtelijke website.

Scroll naar top