Over de sector

Maar liefst 131 door de Vlaamse overheid erkende organisaties zetten zich elke dag met een kritische blik en veel enthousiasme in voor een betere samenleving en voor participatie van iedereen. Want dát is de essentie van sociaal-cultureel werk.

Dit DNA van het sociaal-cultureel werk werd verankerd in een vernieuwd decreet. In 2021 start voor de 131 organisaties de eerste volledige beleidsperiode binnen dit decretale kader. Wat meer in detail: van deze 131 erkende organisaties zijn er 118 actief op landelijk niveau. Dit wil zeggen dat hun werking zich richt op het volledige Nederlandse taalgebied, vaak met inbegrip van Brussel. De 13 Avansa-organisaties werken regionaal. 113 organisaties waren voor de nieuwe beleidsperiode al erkend. Dit betekent dat de sector 18 nieuwe organisaties verwelkomt om zich samen in te zetten voor een meer democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving.

Scroll naar top