jan
29
2021

Over ons beleidsplan

Programmapunt

Wat voorafging

Een beleidsplan schrijf je natuurlijk niet in 1-2-3. Eind 2018 gaven we de aftrap van ons beleidsplanningsproces met de verzameling van alle gegevens. Om jou zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, kozen we ervoor om veel aandacht en tijd te investeren in een behoefteonderzoek, zowel bij onze primaire als secundaire doelgroepen. Dat bij onze primaire doelgroepen besteedden we uit aan onderzoeksbureau Indiville, het andere voerden we zelf uit.

Alle verzamelde data vormden de basis van een SWOT-analyse en een reeks beleidsuitdagingen die we met heel ons team en bestuur meticuleus onder de loep namen tijdens een beleidstweedaagse. Het resultaat? Duidelijke beleidskeuzes en een set strategische en operationele doelstellingen.

Ons nieuwe beleidsplan inclusief een zakelijk plan werd voorgelegd aan een externe beoordelingscommissie die de subsidieaanvraag – en het bijhorende subsidiebedrag – positief adviseerde. Na dit positief advies startte een onderhandeling met de Vlaamse Regering die leidde tot een addendum bij onze subsidieaanvraag en een goedgekeurde beheersovereenkomst.

Van plan naar praktijk

Ons beleidsplan is klaar, de nieuwe beleidsperiode is ingezet. Tijd om al onze doelen in de praktijk te brengen en om onze decretale taken – praktijkondersteuning en -ontwikkeling, platformfunctie, beeldvorming en promotie – op te nemen. Hoe we dat precies zullen doen lees je in detail in ons beleidsplan. Maar om je snel en gericht inzicht te geven bundelden we de belangrijkste informatie in een 10-puntenprogramma.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top