Gie Van den Eeckhaut

coördinator praktijkontwikkeling en -ondersteuning

02 247 28 59

gie@socius.be

Professionals en hun organisaties sterker maken in hun sociaal-culturele praktijk en in wat ze met de samenleving willen doen: daar werk ik als coördinator praktijkondersteuning en -ontwikkeling met een hele ploeg stafmedewerkers aan. Met passie.  

Mijn invalshoeken? Van de geschiedenis van het sociaal-cultureel werk tot het actuele decreet. Maatschappelijke innovatie en de laborol. Burgerschap en civiel actorschap. Rollen en functies en hoe die te vertalen in de praktijk. Het opzetten van leercontexten: live, digitaal en blended. Werken met groepen. Rond die thema’s ga ik graag met jou aan de slag. 

Want dat is wat mij boeit én wat mij energie geeft: met mensen uit het werkveld al doende samen verhaal maken. Samen beter verstaan hoe praktijken werken, hoe beleid en dagelijks werk met elkaar verbonden kunnen worden. Samen leren, ontdekken, ontwikkelen. Inspiratie vind ik in de nooit ophoudende dynamiek van groei en vernieuwing in onze sector en in de uitdagingen waar we voor staan. Veertig jaar ervaring in het sociaal-cultureel werk houd ik zo actueel en fris …  

Gelukkig is er ook die andere passie: leren over vogels. Gelukkig zijn er prachtige tentoonstellingen, waardoor beelden van Botero of Koenraad Tinel me levendig voor de geest staan. Gelukkig zijn er dansvoorstellingen, waarin lijf en verhaal verweven worden. En gelukkig is er het Songfestival. 

Scroll to Top