Jozefien Godemont

medewerker praktijkverkenning verenigingsdemocratie

02 247 28 34

jozefien.godemont@socius.be

Tot eind maart 2023 leg ik me bij Socius toe op een praktijkverkenning over verenigingsdemocratie.

Vandaag volstaan de oude recepten van inspraak en participatie niet meer. De betrokkenheid op sociaal-culturele organisaties en hun missies is diverser dan ooit. Een standaardaanpak werkt niet meer.

De probleemstelling die voorligt, is: hoe laat je leden, vrijwilligers en professionele medewerkers vanuit hun diverse betrokkenheid samen vorm en richting geven aan je organisatie? Hoe nodig je leden, vrijwilligers en professionele medewerkers uit om mee te praten, mee te doen, mee te kiezen en mee te beslissen in de organisatie? Hoe maak je inspraak en participatie mogelijk? Welke concrete arrangementen kun je daarbij inzetten in jouw organisatiecontext?

Mijn inspiratie haal ik vooral uit de sector zelf: bij kwesties die leven bij sociaal-cultureel werkers en organisaties. En bij praktijken die ze ontwikkelen. Het is een voorrecht om die praktische wijsheid te ontsluiten via deze praktijkverkenning. Om waar nodig kaders aan te reiken die die wijsheid schragen. Ik laaf me ook graag aan inzichten van sociale veranderaars. Met een goede documentaire op Tegenlicht of een podcast van Zwijgen is geen optie heb je mij geheid mee.

Wat mij een boost geeft? Samen met sociaal-cultureel werkers een kopschuif maken. Dat is het prachtige Zuid-Afrikaanse woord voor een radicale mentale omslag.

Scroll naar top