Jozefien Godemont

stafmedewerker groepsbegeleiding en vrijwillige inzet

02 247 28 34

jozefien.godemont@socius.be

Ik leg me binnen Socius toe op het versterken van civiel actorschap. Actorschap van burgers die zich vrijwillig inzetten om samen met sociaal-culturele werkers een positief veranderverhaal in de wereld te zetten. Burgers die zich verenigen om draagvlak en draagkracht te creëren. Niet als doel op zich, maar als middel om maatschappelijke spelregels uit te dagen én te veranderen. Vaak vanuit verontwaardiging, maar altijd vanuit een zorg die hen zelf overstijgt.

Wil jij ervoor zorgen dat je iedereen aan boord hebt die belanghebbende is van jouw missie? Niet enkel de usual suspects, maar ook mensen die al te vaak onder de radar blijven? Wil jij vrijwilligers zo omkaderen dat ze hun gewicht in de schaal kunnen werpen? Dat hun motivatie matcht met jouw missie? Dat ze mee kunnen doen, praten en beslissen? Wil jij de verenigingsarrangementen in jouw organisatie versterken en nieuwe pistes tot verenigen verkennen die bijdragen aan jouw missie?

Mijn inspiratie haal ik vooral uit de sector zelf, bij kwesties die leven bij sociaal-cultureel werkers en organisaties. En bij praktijken die ze ontwikkelen. Het is een voorrecht om die praktische wijsheid te ontsluiten via onder meer intervisies, lerende netwerken en individuele coachings. Om waar nodig kaders aan te reiken die die wijsheid schragen. Ik laaf me ook graag aan inzichten van sociale veranderaars. Met een goede documentaire op Tegenlicht of een podcast van Zwijgen is geen optie heb je mij geheid mee.

Wat mij een boost geeft? Samen met sociaal-cultureel werkers een kopschuif maken. Dat is het prachtige Zuid-Afrikaanse woord voor een radicale mentale omslag.

Zullen we? Durf te vragen!

Scroll naar top