Silke Jaminé

stafmedewerker diversiteit en sociaal-cultureel werken

02 247 28 36

silke.jamine@socius.be

Als stafmedewerker sociaal-cultureel handelen en diversiteit sta ik met mijn voeten in de praktijk en met mijn hoofd in de wolken. Ik droom luidop – en het liefst samen met anderen – van een samenleving met minder uitsluiting en meer ruimte voor sociaal-cultureel werk. Ik hoop dat ik met mijn werk mensen kan inspireren om die ruimte in te nemen. 

Hiervoor geef ik vormingen, neem ik screencasts op, schrijf ik teksten, bouw ik aan tools … Die variatie vind ik geweldig aan mijn takenpakket bij Socius. 

Door mijn aanbod voor nieuwe medewerkers in de sector, krijg ik ook zelf de kans om regelmatig stil te staan bij wat de essentie van het sociaal-cultureel werk is. Ik haal ook inspiratie bij praktijkmedewerkers die mee nadenken over de functies en rollen, bij organisaties die ik bijvoorbeeld ontmoet in de werkgroep bewegen … uit het veld dus. 

Een belangrijke taak voor het sociaal-cultureel werk is uitsluiting tegengaan. Inspiratie voor een anti-racistische houding vind ik in boeken, podcasts of leertrajecten die ik zelf volg. Zo daag ik mezelf uit om bij te leren. Tegelijkertijd zie ik bijvoorbeeld op een bankje aan de rand van een speeltuin – waar ik me met twee kleine kindjes vaak bevind – hoe het samenleven in de publieke ruimte organisch vorm krijgt. 

Ik kijk sowieso graag rond in de stad. Ik woon graag in Antwerpen en werk ook graag in Brussel. Mensen op pleinen, het getingel van de tram en zelf het geklop van bouwwerven, de soundscape van de stad geeft mij energie. Om er ook af en toe aan te ontsnappen, duik ik graag het water in, het liefst buiten in een vijver of de zee (ook in de winter). 

Scroll to Top