Zita De Pauw

stafmedewerker verenigen en vrijwillige inzet

02 247 28 35

zita.depauw@socius.be

Binnen Socius verdiep ik mij in het civiele actorschap. Vragen rond burgers die zich vrijwillig inzetten om samen met sociaal-culturele werkers een positief veranderverhaal in de wereld te zetten en burgers die zich verenigen om draagvlak en draagkracht te creëren, houden mij bezig.

Neem gerust contact op als je graag je vrijwilligersbeleid op orde krijgt of de vrijwillige inzet in je organisatie wil bekijken. Of als je wil nagaan hoe je een bredere groep van burgers kan aanspreken. Of je vrijwilligers een stem wil geven en je de motivatie van je vrijwilligers wil matchen aan je missie. Daarnaast denk ik graag mee na over de sprong van vereniging naar verenigen.

Ik deed reeds ervaring op in het jeugdbeleid, meer specifiek rond beleidsparticipatie (met kinderen en jongeren). Nu is het tijd om mijn kennis te verbreden in het sociaal-cultureel werkveld. Inspiratie haal ik uit ‘De middenstand regeert het land’ uit het lied Mia van Gorki en de slogan ‘Wat maakt ons sterk? Teamwerk!’. Ik ga dan ook graag op zoek naar hoe je een inspirerende civiele organisatie kan worden dankzij een krachtig team.

Zelf ben ik een episodische vrijwilliger die zich graag engageert en beweegt. En dat bewegen mag je letterlijk nemen, want je vindt me vaak al sportend terug. De wereld rondom mij verken ik graag door buiten te zijn, gesprekjes te voeren en stil te staan. Grote liefde voor cultuur is ook aanwezig, en dat uit zich in theater, toneel en musea bezoeken, geld geven aan concerten en festivals, boeken lezen, films kijken en series bingen. Om tot rust te komen, trakteer ik mezelf op een chai latte en een opruimsessie, want ja, opruimen is leuk (oeps).

Scroll naar top