Toegankelijkheid

Onze activiteiten

Bij de vormingen die we aanbieden gaat onze aandacht uit naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

We willen de deelname van doven en slechthorenden aan ons aanbod garanderen. Daarom voorzien we in onze begroting jaarlijks een bedrag ter waarde van 100 tolkuren (en dossierkosten). Doven en slechthorenden kunnen bij de inzet van een tolk Vlaamse gebarentaal een beroep op ons doen voor een begrensde tussenkomst per deelnemer.

Bij het online inschrijven kan je aanduiden of je rolstoelgebruiker, doof of slechtziend bent. Net zoals je kan aangeven of je in het gezelschap komt van een begeleider/tolk of hulphond. Wens je te participeren aan onze activiteiten maar heb je nood aan een gepaste ondersteuning? Neem even contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken hoe we jou deelname kunnen mogelijk maken.

Onze media

Als steunpunt streven we een zo groot mogelijke toegankelijkheid van onze media na. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke handicap is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  

Voor onze websites laten we ons inspireren door de “bepalingen van de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties”. Deze bepaalt dat sites ontwikkeld moeten worden volgens de richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) van het W3C. Zo dragen we er zorg voor dat alle essentiële informatie vlot toegankelijk is en dat het online registreren en/of inschrijven voor iedereen op een probleemloze en gebruiksvriendelijke manier verloopt.  

Het werken aan toegankelijkheid is ook voor Socius een voortdurend leerproces. Zie je ruimte voor verbetering of heb je een vraag of suggestie waarmee we je nog beter van dienst kunnen zijn (bijv. taalgebruik, ondertiteling van een video, aanpassingen aan downloads, …), neem dan contact met ons op.

Scroll to Top