Wat we doen

Aanbodgericht en vraaggestuurd

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-culturele werkers en organisaties kunnen deelnemen. Dat noemen we ons open aanbod.

Daarnaast hebben we ook onze vraaggestuurde werking. Daarmee leveren we maatwerk. Zo spelen we in op specifieke behoeften en vragen van een of meerdere organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, een studiedag of een workshop. Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen met jou of we je kunnen helpen.

Trajecten en onderzoek

We zetten ook in op ontwikkeltrajecten en trekken de kaart van onderzoek. Wat typeert de sociaal-cultureel werker? Welke evoluties zien we in het landschap van het sociaal-cultureel werk? Wat is het collectief verhaal van het werkveld? En wat is de waarde en betekenis ervan? We zoeken naar onderbouwde antwoorden. 

Onze kennis en expertise met betrekking tot sociaal-cultureel werk stellen we ook ter beschikking. Zo vormen we een schakel naar andere sectoren, de opleidings- en onderzoekswereld en het beleid.  

In de vele initiatieven en events die we organiseren krijg je de kans om collega’s uit de praktijkgemeenschap en stakeholders van het sociaal-cultureel werk te ontmoeten, met hen te netwerken en ervaringen te delen.  

Beleidsplan

Als steunpunt voor sociaal-cultureel werk concretiseren we onze werking in een beleidsplan dat vijf jaren bestrijkt. In dat plan tonen we aan hoe we onze vier decretale kernopdrachten uitvoeren:

  • praktijkondersteuning
  • praktijkontwikkeling
  • beeldvorming en promotie
  • platform

Het huidige beleidsplan loopt van 2021 tot en met 2025. Je kan er hier alles over lezen.

Jaarverslag

Met ons jaarverslag rapporteren we over de manier waarop we onze vier decretale kernopdrachten invullen: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming & promotie en de platformtaak. We vertellen over onze inspanningen en resultaten en stellen het belangrijkste cijfermateriaal van het afgelopen jaar voor.

Meer over het ‘Jaarverslag 2023’.

Scroll to Top