Wie we zijn

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel werk. Wij zijn er voor alle civiele sociaal-culturele organisaties, initiatieven en de mensen die zich ervoor inzetten. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.

In de missie van Socius zijn naast onze belangrijkste doelgroepen ook de kerntaken van het steunpunt opgenomen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Daarmee vormt de Socius-missie het kloppend hart achter de werking van het steunpunt.

Onze missie

We ijveren voor een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Sociaal-culturele praktijken dragen daar wezenlijk toe bij. Daarom versterken we sociaal-culturele organisaties en initiatieven in hun civiel actorschap.

We werken aan praktijkondersteuning en -ontwikkeling en het delen van ervaringen, kennis en expertise. We zetten in op verbinding binnen en buiten het werkveld en brengen sociaal-culturele actoren en hun bijdrage aan de samenleving in beeld.

We ori├źnteren onze werking op de vragen en behoeften van onze stakeholders en nemen tegelijkertijd de rol op van inspirator en vernieuwer.

Onze doelen realiseren we klantgericht, met zin voor kwaliteit en respect voor diversiteit. Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.

Als erkend, autonoom en pluralistisch steunpunt voor sociaal-cultureel werk zijn we partner van het werkveld en van de Vlaamse overheid.

Scroll to Top