apr
8
2016

Positionering van het SCVW

Sociaal-cultureel werken

Blog, Powerpoint

Positie in de geschiedenis

De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft een zeer specifieke en unieke positie in de geschiedenis. Op de Canon sociaal-cultureel werk Vlaanderen vind je een overzicht van deze geschiedenis. Hieronder gaan we in op enkele belangrijke momenten in deze rijke geschiedenis.

[slideshare id=57368034&doc=introductiepositieindegeschiedenis-160122113533]

 

Positie in het middenveld

Sociaal-culturele organisaties zijn middenveldspelers: sociaal-culturele praktijken spelen zich af op de naad van leefwereld en systeem. Op dat middenveld hebben we verschillende rollen te spelen: een integratierol, een kritische rol en een laboratoriumrol.

[slideshare id=57368080&doc=introductiepositieophetmiddenveld-160122113651]

 

Positie ten aanzien van andere sectoren

Het sociaal-cultureel werk heeft raakvlakken met vier andere landschappen of sectoren: educatie, cultuur, welzijn en recreatie en maakt deel uit van elk van deze sectoren. Het kenmerk van het sociaal-cultureel werk is dat het alle functies van de sectoren waarmee het raakvlakken heeft integreert en tegelijkertijd opneemt. Deze positie geeft het sociaal-cultureel werk een unieke en integrerende plaats. Dit is een ruimte waar de grenzen tussen deze verschillende domeinen kunnen afgetast worden en nieuwe initiatieven kunnen groeien.

roos


Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

Scroll to Top