dec
11
2023

Postacademische Vorming ‘Politisering van/in het sociaal werk’ – Seminarie ‘Van Freire naar Rancière’

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Het Postgraduaat ‘Politisering van/in het Sociaal werk’ aan de Arteveldehogeschool is omgevormd tot een Postacademische Vorming, de zesdaagse vorming start op donderdag 22 februari en wordt afgesloten met presentaties van werkstukken.

Het opzet blijft: de praktijkontwikkeling van en de reflectie over politisering van/in het sociaal werk ondersteunen.

Vrijwilligers, professionelen en organisaties in het sociaal werk zijn zich immers bewust van het gevaar dat sociaal werk verengd dreigt te worden tot een louter ‘technische oplossing’ van individuele problemen. Daarom willen ze vorm geven aan hun politiserende rol, maar daarbij stoten ze telkens opnieuw op vragen:

  • Inhoudelijk: wat is het politiserende potentieel en de politiserende missie van sociaal werk?
  • Methodisch: wat is een effectief handelingskader voor politiserend handelen?

Samen met de deelnemers zoeken ze antwoorden op die reële vragen met volgend programma:

  • Donderdag 22/2/24 – Politisering als kernopdracht voor sociaal werk / 16.00 Openingslezing en publiek debat
  • Donderdag 7/3/24 – (De)politisering van, in en door sociaal werk
  • Donderdag 21/3/24 – Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (1)
  • Dinsdag 16/4/24 – Handelingskader: politisering als gelaagde praktijk (2)
  • Dinsdag 7/5/24 – Politisering als verstorende praktijk
  • Donderdag 23/5/24 – Politisering en emancipatie
  • Donderdag 13/6/24 – EVALUATIE: PRESENTATIES WERKSTUK

De kostprijs voor de volledige vorming, inclusief middaglunch en een openingsreceptie na de eerste dag, bedraagt slechts 600 euro.
Voor praktische info, de volledige programmabrochure en inschrijving: Politisering in het sociaal werk | Dunant Academie (ugent.be)

Seminarie ‘Emancipatie. Van Paolo Freire naar Jacques Rancière’

Specifiek over emancipatie als kernconcept in onze benadering, organiseert de Arteveldehogeschool ook een verdiepend seminarie ‘Emancipatie. Van Paolo Freire naar Jacques Rancière’ met filosoof Raf Debaene op donderdagnamiddag 18 januari en 1 februari.

Info en inschrijving: Arteveldehogeschool Events

Wat betekent bewustwording in processen van emancipatie? Via een inleiding op en lezing van fragmenten uit ‘Pedagogie van de onderdrukten’ van Paolo Freire onderzoeken we de mogelijkheden en moeilijkheden van een praxis die bewustwording centraal stelt als weg naar emancipatie. We bespreken enkele problemen in de dialogische aanpak van Freire. Die problemen proberen we te overschrijden in de lectuur van sleutelteksten uit ‘De onwetende meester’ en ‘De haat tegen de democratie’ van Jacques Rancière. Meer specifiek gaan we in op zijn uitgangspunt van ‘gelijkheid van intelligentie’ en het daaruit voortvloeiende radicale begrip van democratie: iedereen is op het vlak van politiek gelijk aan om het even wie en heeft er dus evenzeer iets te zeggen als gelijk wie. Zijn inzichten hebben raakvlakken met de intentie van Freire, maar leveren ook nieuwe inzichten over emancipatie die bijzonder relevant zijn in het huidig tijdsgewricht

Deze initiatieven van de opleidingen sociaal werk van HOGENT, Howest en Arteveldehogeschool en UGENT kaderen in hun samenwerking binnen het Associatieonderzoeksplatform ‘Politisering van/in het sociaal werk’ in oprichting, en komen tot stand met medewerking van SAMvzw, steunpunt Mens en Samenleving.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top