jan
18
2017

Professionaliseren in het buitenland

Internationaal

Blog

De professionaliteit van medewerkers in het sociaal-cultureel werk wordt steeds belangrijker. Meer en meer sociaal-cultureel werkers volgen vormingen die hun competenties in hun dagelijkse praktijk de nodige boost geven. Opleidingen of projecten in het buitenland zorgen voor heel wat uitwisseling, nieuwe ideeën en methoden. Socius stelt je twee subsidieprogramma’s voor die je ondersteunen bij het opstarten van een internationale uitwisseling.

Het subsidieprogramma van het Department CJSM

Dit programma komt tussen in de reis- en verblijfkosten van internationale initiatieven binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid.

Je kan aankloppen voor subsidies voor onderstaande initiatieven:

  • Een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling.
  • Een studiebezoek in het buitenland.
  • De actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland.
  • Overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.

Welke kosten kan je inbrengen?

Reiskosten van en naar de bestemming, de kosten voor het vervoer ter plaatse en ten slotte de verblijfkosten (overnachting en ontbijt) in het buitenland. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale bedragen voor logies en ontbijt die vermeld staan in de omzendbrief buitenlandse dienstreizen. Je krijgt maximaal 75% van de bewezen kosten terug, kosten die je als organisatie voorfinanciert en terugbetaald krijgt na voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken. De subsidie is afgebakend op een maximum van 1000 euro per deelnemer en van 5000 euro per dossier.

Indieningsdata:

Er zijn vier indieningsdata per jaar: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De administratie laat je een maand later weten of je aanvraag is goedgekeurd.

Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je op de website van het departement CJSM.

Kernactie 1 onder het ‘Erasmus+’-programma: individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa

Kernactie 1 (KA1) van het ‘Erasmus+’- programma ondersteunt mobiliteit in de onderwijs-, opleiding- en jeugdsector. Door individuele leermobiliteit mogelijk te maken, wordt een duurzaam effect beoogd op de deelnemers en op de betrokken organisaties.

Kernactie 1 is toegankelijk voor de niet-formele volwasseneneducatie of alle organisaties/privé-instellingen die vorming geven aan volwassenen zonder er een wettelijk erkend certificaat/diploma voor uit te reiken, bv. sociaal-culturele organisaties, erfgoedcentra, musea, bibliotheken, vakbonden, VDAB of Syntra. De statuten van de aanvragende organisatie moeten duidelijk vermelden dat zij vorming geeft aan volwassenen (+18-jarigen die geen initiële opleiding meer volgen).

Via KA1 kunnen personeelsleden van organisaties uit de volwassenenvorming (hiertoe behoren eveneens vrijwilligers met een duidelijk vrijwilligerscontract) naar het buitenland voor leermobiliteit. Dit betekent:

  • het volgen van nascholingscursussen/seminaries/conferenties;
  • het uitvoeren van jobshadowing/observatie-activiteiten;
  • of zelf les/vorming geven in een gastorganisatie die eveneens tot de volwassenenvorming behoort.

Elke activiteit duurt min 2 dagen tot max 60 dagen (zonder reisdagen). Een KA1-aanvraag gebeurt echter niet vanuit het individuele personeelslid, maar vanuit de organisatie die in de aanvraag verantwoordt waarom het uitsturen van haar personeelsleden nuttig is (op basis van de noden) en hoe dit een impact zal hebben op de strategische ontwikkeling van de organisatie.

De meest volledige en actuele informatie over Erasmus+ kan je vinden in de Programme Guide 2017. Die kan je downloaden op de website van Epos Vlaanderen. Dit is een stevige gids van zo’n 327 bladzijden waarin alle acties van Erasmus+ vermeld staan. De gids is ook ruimer dan de voorwaarden van Kernactie 1.

Partners/opleiding vinden via Epale

Het vinden van een geschikte partner of een opleidingsaanbod in het buitenland is van cruciaal belang en lang niet zo eenvoudig. Vaak tast je voor een groot deel in het duister omtrent de kwaliteit van een bepaalde cursus in het buitenland of een partner waarmee je wil samenwerken. Epale kan je op dat vlak helpen. Epale is een elektronisch netwerk voor de volwasseneducatie in Europa, ontworpen door de Europese Commissie. Het is een interessant platform voor leerkrachten, docenten, onderzoekers, academici of beleidsmakers die actief zijn binnen volwasseneneducatie in Europa. Je kan er informatie uitwisselen over de ondersteuning van cursisten en deelnemers, leeromgevingen, sociale vaardigheden of het educatief beleid in Europa.

Surf naar de website van Epale voor meer informatie.


Ronny Leenknegt

Ronny Leenknegt

Scroll to Top