jan
22
2021

Onze doelgroepen

Programmapunt

Als steunpunt voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel zijn we er in eerste instantie voor alle sociaal-culturele werkers en organisaties.

In het verleden betekende dit alle erkende en gesubsidieerde organisaties, maar vanaf deze beleidsperiode zijn we er ook voor niet-erkende – en dus niet gesubsidieerde – civiele sociaal-culturele organisaties, initiatieven en de mensen die zich ervoor inzetten.

Ben je een bestuurder, een agogische beroepskracht, een leidinggevende, een freelancer, IT’er, communicatiemedewerker of een zakelijke professional die een civiele sociaal-culturele praktijk of organisatie vormgeeft? Bijvoorbeeld de trekker van een burgerinitiatief met een sociaal-culturele focus? Of een vrijwilligerscoördinator in een niet-gesubsidieerde sociaal-culturele organisatie? Ook dan ben je bij ons heel welkom. 

Daarnaast richten we ons ook tot de Vlaamse overheid, lokale overheden, belangenbehartigers, voor de sector relevante opleidingsverstrekkers en onderzoekscentra en verschillende bovenbouwactoren.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top