jan
24
2021

Onze brugfunctie

Programmapunt

Als steunpunt ontwikkelden we doorheen de jaren veel kennis en expertise over het werkveld. Verschillende stakeholders kloppen hiervoor bij ons aan.

Denk maar aan beleidsmedewerkers die op basis van kennis en inzicht hun beleid willen voeden. Of opleidingsmedewerkers die willen aansluiten op deze arbeidsmarkt. Maar ook de onderzoekswereld doet een beroep op ons helikopterperspectief en onze diepgaande terreinkennis.

Vanuit onze positie als kennis- en expertisecentrum vormen we zo brug van de sector naar belangrijke stakeholders.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top