jan
22
2021

Onze expertisegebieden

Programmapunt

Als steunpunt zien we het als onze taak om onze eigen expertise voortdurend te ontwikkelen en bij te schaven zodat we jou een degelijke ondersteuning kunnen blijven garanderen. Daarom werken we met een uitgekiende interne leercultuur en zetten we regelmatig in op bijscholing.

Voor welke expertisegebieden je bij ons kan aankloppen?

  • Sociaal-cultureel handelen (sociaal-culturele praktijken, functies en rollen, werken met groepen, werkvormen, afdelingsbegeleiding, politiserend werken …)
  • Werken met vrijwilligers (vrijwilligersbeleid, het begeleiden van en werken met vrijwilligers …)
  • Aansluiting op een cultureel diverse samenleving (personen in armoede, personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, personen met een handicap …)
  • Aansluiting op een digitale samenleving (e-learning, website, ICT, kennis- en informatiemanagement, digitale transformatie …)
  • Organisatieontwikkeling (decreet, beleidsplanning, kwaliteitszorg, personeelsbeheer, leidinggeven, financieel beheer, organisatiestructuur en -cultuur …)
  • Communicatie en marketing (campagnes, social media …)

Bie wie je waarvoor precies kan aankloppen? Je ontdekt het op onze teampagina.  


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top