jan
24
2021

Onze ontwikkeltrajecten

Programmapunt

De komende vijf jaar zetten we in op meerjarige trajecten die gebaseerd zijn op vragen van onze stakeholders. Hoe kunnen we aan de slag met ons kern-DNA: rollen en functies? Hoe kunnen we ons verhouden tot en betekenisvol zijn voor nieuwe burgerinitiatieven? Wat met onze politiserende rol?

In drie ontwikkeltrajecten zetten we – samen of in dialoog met partners – stappen vooruit in het opbouwen van kennis en inzichten en het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal:

  1. In een eerste traject werken we een ondersteuningspakket uit rond het onderbouwen, vormgeven en expliciteren van de sociaal-culturele rollen en functies in de praktijk.
  2. Daarnaast nemen we het voortouw in een traject rond politiserend handelen. Dit doen we samen met andere spelers uit het bredere sociaal werk.
  3. En tot slot bouwen we mee aan een ondersteuningsnetwerk voor burgerinitiatieven in onze samenleving. Zo krijgt initiatief van onderuit een plaats en de kans om zich verder te ontwikkelen.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top