jan
24
2021

Onze landschapstekening en contextanalyse

Programmapunt

Ons werkveld en de maatschappelijke omgeving waarin we als sector actief zijn, veranderen continu. Om je hier als sector en als beleid toe te kunnen verhouden, maken we werk van een landschapstekening en een maatschappelijke contextanalyse die deze veranderingen in beeld brengen.

Onze landschapstekening

Wat die landschapstekening zal inhouden? Een beschrijving van de belangrijkste sociaal-culturele spelers, hun rollen, positionering en relaties met de bredere samenleving. Maar ook de belangrijkste uitdagingen, kansen en bedreigingen voor ons werkveld.

Daarnaast brengen we de meest relevante evoluties en trends in beeld en verwerken we informatie over de internationale ontwikkelingen op het vlak van de civiele samenleving – en de vragen die deze ontwikkelingen oproepen. Een vette kluif dus en vooral een schat aan informatie die je eind 2023 mag verwachten.

Onze maatschappelijke contextanalyse

Nog iets wat je in 2023 van ons mag verwachten: een uitgekiende maatschappelijke contextanalyse. Mooi op tijd voor je subsidieaanvraag eind 2024. Want om weloverwogen strategische keuzes te kunnen maken in je beleidsplan, heb je een helder beeld nodig van de maatschappelijke omgeving waarin je opereert en de recente ontwikkelingen die zich daarin voordoen.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top