sep
28
2022

Projectoproep “Brood en rozen”

Sociaal-cultureel werken

Projectoproep

De doelstelling van de projectoproep ‘Brood en rozen’ is het bevorderen van de duurzame inclusie en het duurzaam aan de slag houden van vrouwen in kwetsbare situaties, als werkneemsters en/of zelfstandigen, op de arbeidsmarkt. 

WAT? 

De doelstelling van de projectoproep is het bevorderen van de duurzame inclusie en het duurzaam aan de slag houden van vrouwen in kwetsbare situaties, als werkneemsters en/of zelfstandigen, op de arbeidsmarkt. 

De projectoproep zal projecten ondersteunen die bijdragen tot: 

 • Het oriënteren en heroriënteren van vrouwen in kwetsbare situaties naar duurzaam werk
 • Het verminderen van de belemmeringen die de situatie van vrouwen in loondienst of als zelfstandige kwetsbaarder maken 
 • De ontwikkeling van een beroepsactiviteit waardoor de doelgroep toegang krijgt tot betaald werk of haar beroepsactiviteit kan bestendigen.
 • Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden om kwaliteitsvol werk te garanderen.

VOOR WIE? 

Doelgroep

Deze projectoproep besteedt bijzondere aandacht aan de doelgroep van vrouwen in kwetsbare situaties op de arbeidsmarkt. Het gaat om vrouwen die op belemmeringen botsen bij het verkrijgen, uitoefenen of behouden van duurzaam betaald werk. Deze belemmeringen kunnen structureel, materieel en financieel, sociaal-cultureel en taalkundig zijn, en kunnen gerelateerd zijn aan een persoonlijke of gezinssituatie, aan de arbeidsmarktsituatie in het algemeen of aan specifieke kenmerken van een bepaalde baan of werkomgeving.

Wie kan een projectvoorstel indienen?

Het projectvoorstel moet worden ingediend door een organisatie, groep of vereniging die: 

 • een ondernemingsnummer heeft;
 • een UBO-fiche kan voorleggen; 
 • die een duurzame aanpak hanteert. 

Overheidsinstanties zoals de federale overheid, gemeenten en provincies, alsook de openbare centra verbonden aan deze overheden en autonome federale overheidsbedrijven kunnen geen subsidie verkrijgen.

WANNEER EN HOE?

Alle informatie over het aanvraagdossier is te vinden op de website van het Instituut:

 • Twee infosessies: 11/10/2022 om 14u in het Frans en 12/10/2022 om 14u in het Nederlands. 
 • De aanvraagdossiers moeten uiterlijk op 04.11.22 verzonden zijn.
 • De geselecteerde projecten zullen kunnen worden gefinancierd tussen 01.03.23 en 30.06.24.
 • De bekendmaking van de resultaten van de projectselectie zal plaatsvinden op 10.02.23.
 • Elk geselecteerd project zal tussen € 30.000 en € 100.000 gefinancierd kunnen worden (maximaal 100.000 euro per organisatie).

MEER INFORMATIE

Als u vragen hebt, kunt u de veelgestelde vragen op de website raadplegen of contact opnemen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via mail: projecten@igvm.belgie.be.

Brief van Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

Brood en rozen‘ was wat de demonstrerende vrouwen in de textielindustrie in de Verenigde Staten in het begin van de 20e eeuw vroegen: brood als symbool van waardige arbeidsomstandigheden voor een goede gezondheid, en rozen als symbool van levenskwaliteit. Deze eisen zijn zeer actueel: werk zou een bron van emancipatie moeten zijn, niet van onzekerheid. Jobs, ja, maar kwaliteitsvolle jobs voor mensen die meewerken aan de economische, sociale en ecologische transitie voor de planeet. 

In België moet er nog veel gebeuren om in die richting te gaan. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen blijft lager dan die van mannen, ze werken vaker deeltijds, ze krijgen minder loon voor gelijk werk, ze hebben minder carrièrekansen en ze nemen nog steeds een groot deel van het onbetaalde huishoudelijke werk voor hun rekening. Deze ongelijkheden zijn nog groter voor vrouwen die tot kwetsbare groepen behoren, zoals vrouwen met een migratieachtergrond of met een handicap.

En de coronacrisis heeft deze ongelijkheden nog versterkt.

Er zijn sterke politieke acties nodig om ervoor te zorgen dat het economisch herstel alle vrouwen omvat. Ik heb daarom een Europees budget verkregen in het kader van het Plan voor Herstel en Veerkracht om projecten op het terrein te ondersteunen die gericht zijn op het versterken van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt.

In ons land kunnen wij gelukkig rekenen op een zeer dynamisch netwerk van verenigingen, vakbonden en ondernemingen, die beschikken over heel wat expertise en van waaruit ook heel wat voorstellen worden gedaan. We zijn dat netwerk veel verschuldigd als het gaat om het bevorderen van rechten, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en emancipatie. Het is logisch dat ik deze uitdaging samen met hen wil aangaan.

De projecten die jullie zullen ontwikkelen, kunnen namelijk acties omvatten om belemmeringen voor werkgelegenheid weg te nemen of om de kwaliteit van bestaande jobs te verbeteren, met name voor kortgeschoolde vrouwen, oudere vrouwen of vrouwen met een migratieachtergrond. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zorgt voor de praktische opvolging van deze projectoproep. Twee infosessies zullen plaatsvinden: op 11/10/2022 om 14u in het Frans en op 12/10/2022 om 14u in het Nederlands. U kan zich inschrijven via deze link. Ik nodig u van harte uit om deel te nemen. 

U vindt de documenten ter ondersteuning van deze projectoproep op de website van het Instituut.

Projecten moeten ten laatste op 4 november 2022 om 23u59 worden ingediend bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Goedgekeurde projecten kunnen uitgevoerd worden tussen 1 maart 2023 en 30 juni 2024 en zullen worden gefinancierd voor een bedrag tussen € 30.000 en € 100.000

Ik kijk nu al uit naar de projecten ter bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen die jullie dankzij deze oproep kunnen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ze innovatief en relevant zullen zijn. Ik wens jullie veel succes met jullie initiatieven.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top