feb
17
2023

Projectoproep plattelandsprojecten

Internationaal

Projectoproep

Het provinciaal managementcomité (PMC) lanceert een nieuwe projectoproep.

De oproep kadert in het Europees corona-herstelfonds. Met de oproep wil Europa inspelen op de gevolgen die voortvloeien uit de coronapandemie en daarbij lokale besturen, verenigingen, middenveldorganisaties … ondersteunen in hun initiatieven om de leefbaarheid van het platteland post-corona te versterken.

Het PMC heeft de oproep enkel opengesteld voor investeringsprojecten. Met de projectoproep kan het PMC in totaal 379.482,65 euro toewijzen aan investeringsprojecten die invulling geven aan de onderstaande acties uit het provinciaal plattelandsbeleidsplan

 • Aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken
  Voorbeelden: inspelend op de toenemende vraag naar groene buitenbeleving/beleving van de open ruimte door corona; inrichten of verfraaien van multifunctionele ontmoetingsplaatsen op buurtniveau;
 • Herstel en uitbreiding fiets-, en wandelpaden en trage wegen (inclusief het landschapsherstel)
  Voorbeelden: herstel en uitbreiding van recreatieve netwerken voor spreiding en inspelend op de vraag;
 • Tegengaan vereenzaming
  Voorbeelden: investerings- en samenwerkingsprojecten rond sociale inclusie (ouderen, mindervaliden, allochtonen); verkleinen van de digitale kloof bij kwetsbare doelgroepen (bijv. ouderen); het ondersteunen van een gevarieerd verenigingsleven; oprichten van een zorgboerderij voor sociaal zwakkeren, voor alternatieve tewerkstelling; oprichten van een sociaal restaurant/winkel; projecten rond armoede, huisvesting, terugtredende voorzieningen, vereenzaming, schuldpreventie, mobiliteits- of voedselarmoede, energieloketten, huiswerkbegeleiding, integratie kinderen in het sociaal leven; projecten die maatschappelijk ondernemerschap met positieve bijdrage op het vlak van armoedebestrijding stimuleren; optimaliseren van communicatie en toegang tot welzijnsvoorzieningen; bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid van kwetsbare groepen;
 • Lokale landbouw en diversificatie van landbouwactiviteiten
  Voorbeelden: opzetten van kleinschalige toeristische-recreatieve structuren in plattelandsgebieden; ondersteunen van activiteiten voor zorgtoerisme op het platteland.

Je kan projectaanvragen indienen tot uiterlijk 25 april 2023 via het Plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij. Projectideeën moet je aftoetsen bij de dienst landbouw en platteland (karel.leysen@limburg.be – 011-23.74.22). Je vindt hier het subsidiereglement. Hier vind je meer informatie.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top