apr
18
2023

Projectoproep: rechtvaardige duurzaamheid

Burgerinitiatief, Sociaal-cultureel werken

Nieuws, Projectoproep

Een van de uitdagingen uit het actieplan Sterk Sociaal Werk is de verbinding maken tussen sociaal werk en ecologie.

We staan voor grote ecologische uitdagingen: de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, ontbossing, verstedelijking … én sociaalecologische ongelijkheid. Mensen die het moeilijker hebben, leven vaker in ongezonde buurten, met meer luchtvervuiling en minder groen. Ze hebben minder mogelijkheden om hun huis te isoleren of gezonde voeding te kopen.

Het is dan ook belangrijk om een sociale dimensie in te bouwen in de ecologische transitie. Sociaal werk kan daarin een rol spelen door bijvoorbeeld repair cafés, stadslandbouw en initiatieven rond deeleconomie mee op poten te zetten. Sociaal werkers hebben ook de politiserende taak om het publiek debat daarrond op gang te brengen en om antwoorden te vinden voor een meer duurzame, meer rechtvaardige samenleving.

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving trekt de actie rond rechtvaardige duurzaamheid in het actieplan. Het accent ligt op visieontwikkeling en het ontsluiten van goede praktijken in het brede sociaal werk.

Samen met Weliswaar en Sociaal.Net wil SAM sociaal werkers inspireren met sterke sociaalwerkpraktijken die inzetten op rechtvaardige duurzaamheid.

Gezocht: inspirerende praktijken die inzetten op rechtvaardige duurzaamheid

Ken jij een inspirerende, duurzame sociaalwerkpraktijk die aandacht verdient?

Het gaat om kleine en grote praktijkverhalen uit Vlaanderen en Brussel die inzetten op rechtvaardige duurzaamheid, en daarbij de koppeling maken tussen de sociale, ecologische en economische pijlers van duurzaamheid.

Denk bijvoorbeeld aan de inzet op principes van circulaire economie, energiebesparing, commons-denken en milieurechtvaardigheid. Daarnaast kunnen praktijken hun pijlen richten op grote structurele veranderingen, maar evengoed op kleine schaal stapjes zetten richting een meer duurzame en rechtvaardige wereld.

Werk jij in zo’n inspirerende praktijk? Ken jij een project of werking die werkt rond rechtvaardige duurzaamheid?

Indienen kan tot 15 mei 2023.
Contact: Klaas Poppe: 0492 97 52 87 of klaas.poppe@samvzw.be


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top