aug
17
2022

Projectoproep: Transforming places of learning

Internationaal

Projectoproep

Zie je onderwijs als een van de belangrijkste drijvende krachten achter verandering? Werk je aan een project om leren en kennisdelen in je omgeving mooier, duurzamer en inclusiever te maken? New European Bauhaus wil je helpen om van jouw project een succes en een bron van inspiratie voor anderen te maken!

Meld je project aan en word lid van een netwerk van gedreven personen en organisaties die een verschil maken, overal waar mensen leren. Van klaslokalen tot de straat en van speeltuinen tot bibliotheken, kortom: op alle plaatsen waar onderwijs wordt gegeven en kennis wordt gedeeld —in Europa en daarbuiten.

New European Bauhaus nodigt jou — deskundigen, denkers, doeners, buurtbewoners, ministers, studenten, docenten of onderzoekers — uit om met hen mee te doen en bij te dragen aan de mooie, duurzame en inclusieve plekken waar ons denken en leren van morgen gestalte kan krijgen.

Wie kan deelnemen? Personen en organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, informeel leren of jongerenprojecten in Europa en daarbuiten.

Wat zoekt New European Bauhaus? Ze zoeken lopende projecten (die minder dan twee jaar geleden zijn gestart) of naar nieuwe projecten die de waarden van het Nieuw Europees Bauhaus op het vlak van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en kennis weerspiegelen en die gericht zijn op de transformatie van:

 • een fysieke plek voor onderwijs en kennisoverdracht
 • de manieren van leren of kennis verwerven en/of de focus op onderwijs en kennis
 • de relatie met de lokale gemeenschap

Hoewel het de bedoeling is de drie transformatiedimensies worden gecombineerd, zijn projecten rond twee van de dimensies ook welkom.

Ben je …

 • lid van een wijkvereniging met goede ideeën voor nieuwe leermiddelen voor een buurtcentrum, maar zoek je nog partners om deze ideeën te verwezenlijken?
 • een medewerker van een lokale overheid die op zoek is naar gelijkgestemde sparringpartners?
 • een universiteit die transdisciplinaire werkwijzen wil toepassen?
 • een docent die zijn fantastische plannen maar moeilijk kan uitvoeren vanwege praktische beperkingen?
 • een onderzoeker die op zoek is naar toepassingen voor het verkrijgen van een “proof of concept”?
 • een architect die begrijpt hoe een mooie, functionele omgeving het leerproces ten goede kan komen en die kennis wil gebruiken voor een toekomstig project? Ben je bereid je ervaringen met de recente renovatie van je school te delen?

Deze oproep is aan jou gericht!

New European Bauhaus is op zoek naar projecten die betrekking hebben op de transformatie van locaties die in het teken staan van leren. Projecten die een brug slaan tussen een concrete plek, innovatieve pedagogische methoden of nieuwe manieren van het creëren van kennis, en de lokale gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan een wijktuin waar ouderen en schoolkinderen zich samen bezighouden met duurzame landbouw. Aan een universiteitsgebouw waar verschillende faculteiten worden uitgenodigd om zich samen met burgers uit de omgeving te buigen over transdisciplinaire maatschappelijke kwesties. Of aan een digitaal platform waar buren zich samen buigen over een specifieke duurzaamheidskwestie waarbij nieuwe vaardigheden van belang zijn.

De projecten kunnen klein of groot, kort of lang, lokaal of nationaal zijn. Wat telt, is dat zij in het kader van het transformatieproces een verband leggen tussen een fysieke plek, leerwijzen en -inhoud en de lokale omgeving.

De voorbereiding of uitvoering van de projecten mag al begonnen zijn.

De projecten moeten de kernwaarden van het Nieuw Europees Bauhaus weerspiegelen: zorgen voor een mooie, duurzame en inclusieve leefomgeving, waarin mensen centraal staan en waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen leeftijden en soorten kennis.

Wat levert het op? Door je aan te sluiten bij het netwerk van het Nieuw Europees Bauhaus krijg je de kans om lopende projecten sneller uit te voeren — bijvoorbeeld door de juiste partners te vinden voor de uitvoering of opschaling, door gebruik te maken van de grotere zichtbaarheid (om je lokale overheid te overtuigen in te stappen en om de uitwisseling van beste praktijken met anderen te bevorderen), of door te zorgen voor een “proof of concept” dat de potentiële investeerders de nodige houvast biedt. De oproep maakt het ook makkelijker om mee te dingen naar de Nieuw Europees Bauhaus-prijs van 2023 (waarbij de nadruk ligt op onderwijs en kennis) en biedt toegang tot een netwerk van andere lopende en toekomstige activiteiten en financieringsregelingen op het gebied van gebouwen en onderwijs.

De oproep heeft als doel de beste oplossingen, “proofs of concept” en goede praktijken te verzamelen voor al onze toekomstige leeromgevingen. Op die basis kan een groot samenwerkingsnetwerk ontstaan en krijgen goede praktijken meer aandacht. Zo kan New European Bauhaus mooie, duurzame en inclusieve manieren van leren bevorderen – voor jong én oud en zowel binnen als buiten het klaslokaal!

In 2022 worden regelmatig on- en offline netwerkbijeenkomsten gehouden waar je met anderen in gesprek kan gaan over actuele kwesties. De onderwerpen worden aangereikt door het NEB-lab en zijn brede netwerk. Nieuwe inspiratie opdoen, persoonlijk netwerken en jouw beste praktijken voor het voetlicht brengen: het kan allemaal online, maar ook op het Nieuw Europees Bauhaus-festival in juni en de speciale onderwijsconferentie in het najaar van 2022.

Waarom deelnemen? Als je op deze oproep reageert en je project aanmeldt:

 • vergroot je de zichtbaarheid ervan en gaat het deel uitmaken van het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief
 • sluit je je aan bij een transnationaal netwerk van gelijkgestemde projectontwikkelaars en potentiële partners uit Europa en daarbuiten
 • krijg je toegang tot bijeenkomsten en evenementen die bedoeld zijn om je werk te ondersteunen met relevante praktijken en ervaringen
 • kan je je opmaken voor het inzenden van je project voor de Nieuw Europees Bauhaus-prijzen 2023, waarbij de nadruk ligt op onderwijs.

Wat gebeurt nadat je jouw project hebt aangemeld?

 • Na de aanmelding krijg je een bevestiging dat jouw project in het kader van het initiatief is geregistreerd.
 • Vanaf april 2022 worden de aanmeldingen onderzocht om soortgelijke concepten of ideeën onder te brengen in één groep. Daarna zullen aanmeldingen regelmatig opnieuw worden bekeken en aan bestaande groepen worden toegevoegd of in nieuwe thematische groepen worden opgenomen. De informatie zal in juni op de website van het Nieuw Europees Bauhaus worden gepubliceerd.
 • Vanaf mei zal de Commissie een reeks mogelijkheden voorstellen om de projecten te versnellen door middel van uitwisselingen, overleg over praktijken en contact met deskundigen, onder meer tijdens specifieke bijeenkomsten in het NEB-lab.
 • Eind september/oktober zal er een speciaal evenement worden georganiseerd om de geboekte vooruitgang in verband met de concepten in kaart te brengen. Er zal ook worden vooruitgeblikt naar de prijs en naar de verschillende financieringsmogelijkheden die de Commissie biedt.

Heb je belangstelling? Hier kan je je project aanmelden. Vergeet niet te vermelden wat je van het initiatief verwacht en wat je zelf graag wil delen. Je kan het project tot december 2022 laten registreren, zodat zoveel mogelijk initiatieven kunnen meedoen. Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu of op deze site.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top