mrt
3
2023

Projectoproep voor Gendergelijkheid in de openbare ruimte

Diversiteit

Projectoproep

Vrouwenbewegingen, organisaties ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en andere verenigingen ontwikkelen tal van projecten om de rechten van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken.

Om die initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, lanceert de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz, in 2023 “De straat is van ons”, een projectoproep ter verbetering van de zichtbaarheid van vrouwen in de openbare ruimte (lees haar persbericht). Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voert de praktische opvolging van die projectoproep uit.

Hier vind je meer informatie over de projectoproep.

De projectvoorstellen moeten ten laatste op 1 mei 2023 ingediend worden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en kunnen worden gesubsidieerd ten belope van een bedrag tussen 5.000 EUR en 30.000 EUR. De projecten kunnen lopen tussen 1 augustus 2023 en 29 februari 2024.

De openbare ruimte is niet neutraal, de ervaringen die we er opdoen zijn heel verschillend, afhankelijk van wie we zijn.

De laatste jaren hebben feministische collectieven het fenomeen seksisme in de openbare ruimte onder de aandacht gebracht. Dit maakte het mogelijk de omvang van het fenomeen en de impact ervan op het dagelijkse leven van vrouwen, tieners en meisjes zichtbaar gemaakt, en hun rechtmatige plaats, zowel fysiek als symbolisch, in de openbare ruimte op te eisen. Politieke initiatieven volgden, waarmee een lange weg naar meer gelijkheid werd ingezet.

Met deze projectoproep wil ik een bijdrage leveren door verenigingen, collectieven, activisten en kunstenaars de kans te geven de openbare ruimte en hun geschiedenis opnieuw op te eisen, hulde te brengen aan verdwenen vrouwen, grote vergeten Belgische vrouwenfiguren bekend te maken, onze collectieve herinnering aan sociale bewegingen voor gelijkheid nieuw leven in te blazen of de realiteit van vrouwen zichtbaar te maken in de openbare ruimte.

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top