jan
21
2022

Projectsubsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Digitaal, Sociaal-cultureel werken

Projectoproep

De Vlaamse Regering wil binnen de projectregeling van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk inzetten op het ondersteunen van e-inclusie projecten met het oog op het bevorderen van participatie aan onze samenleving. Of iemand digitaal uitgesloten is, wordt bepaald door vele socio-economische factoren en digitale factoren, en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Bedoeling is met de beschikbare middelen keuzes te maken en in te zetten op e-inclusie projecten die zich richten op specifieke groepen met een lage digitale geletterdheid waaronder ouderen, kortgeschoolden en mensen in armoede. De Vlaamse Regering legt deze uitdaging als prioritaire maatschappelijke uitdaging vast voor de beoordeling van de sociaal-culturele projectsubsidies voor 2022.

Bron: Beslissingen Vlaamse Regering, 22 januari 2022


Max Frans

Max Frans

Scroll naar top