mei
8
2014

Vertellen

In het kader van het innovatietraject ontwikkelde Socius het drieluik: ‘Vertellen, Verstaan en Versterken – Maatschappelijk innoveren vanuit sociaal-cultureel perspectief’. Een drieluik dat niet over innovatie gaat, maar over maatschappelijk innoveren. Over hoe we als sociaal-cultureel werk daarin een rol kunnen spelen. Of al heel lang spelen. Alle publicaties zijn prachtig vormgegeven door Leen Depooter en rijkelijk geïllustreerd met foto’s van Koen Broos.

Vertellen

Als sociaal-cultureel volwassenenwerk willen we bijdragen tot relevante maatschappelijke innovatie. Die verandert de fundamenten en de spelregels van onze samenleving – zoals die zijn bepaald door cultuur, structuren en wetten, macht en economische wetmatigheden – zodat ze meer democratisch, inclusief en duurzaam worden. We doen dit via praktijken met groepen van mensen, organisaties, verenigingen en bewegingen.

De innovatie waar deze praktijken op mikken, kan in haar finaliteit nooit ‘klein blijven’ en wordt maar historisch betekenisvol als er een samenstroom ontstaat van initiatieven die sociaal-culturele en maatschappelijke beweging maken in eenzelfde of verwante richting. Alleen het samenspel of de stroom van verschillende praktijken maken maatschappelijke innovatie. In Vertellen bieden we je een blik op deze levendige diversiteit aan sociaal-culturele praktijken die zich richten op specifieke thema’s en doelgroepen.

  • Patrick De Rynck
  • 2015
  • gratis download - gedrukte versie 20 euro

Scroll to Top