mei
23
2021

Voortgangsrapport 2020

In ons Voortgangsrapport nemen we eerst de drie pijlers van onze werking onder de loep: ons open aanbod, de vraaggestuurde werking en onze rol als communicatie- en informatiecentrum. We vertellen over de inspanningen die we in 2020 hebben geleverd en relateren ze vervolgens aan ons ‘Beleidsplan 2016- 2020: Vloeibaar & verbonden’.

Onder de noemer ‘Breedbeeld’ zetten we thema’s in de kijker die ons nauw aan het hart liggen. We lichten toe hoe ze de afgelopen jaren binnen onze werking rijpten, welke acties we ondernamen en hoe we er ook in de toekomst op zullen inzetten.

De bijdragen onder de noemer ‘Focus’ stellen scherp op een specifieke activiteit of een deel van onze werking. Op deze manier geven we inzicht in de manier waarop we werken, de keuzes die we maken, de methodes die we hanteren en de resultaten die we boeken.

Wat dat laatste betreft, laten we ook de personen voor wie we het doen aan het woord. De sociaal-culturele professionals en organisaties wiens handelen en werking we willen ondersteunen, aanscherpen en mee verder ontwikkelen. De feedback en reacties die we van hen mochten ontvangen delen we graag met onze lezers.

Socius in 2020

  • Max Frans
  • 2021
  • gratis

Scroll to Top