mrt
3
2011

Wissels: handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen

Het handboek Wissels is op het lijf geschreven van praktijkwerkers, beleidsmakers, docenten en studenten in het brede veld van de sociaal-culturele praktijk en sociaalagogische beroepen.

Het eerste deel van de publicatie biedt naast een panoramische kijk op het sociaal-cultureel werken met volwassenen concrete handvatten voor het sociaal-cultureel denken en handelen. Het tweede deel behandelt zes thema’s die zich als een uitdaging voor het werkveld aandienen: duurzame ontwikkeling, diversiteit, technologische vernieuwing, stedelijkheid, burgerschap en armoede. De verschillende bijdragen zetten aan tot reflectie over het thema en de betekenis ervan voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Wissels kwam tot stand op initiatief van Socius. De redactieleden Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Gehre, Gie Van den Eeckhaut en Griet Verschelden staan garant voor een kwaliteitsvolle publicatie. De meer dan 40 auteurs die aan Wissels meewerken, hebben een brede kijk op het sociaal-cultureel werken met volwassenen. Op die manier draagt het boek bij tot de verdere ontwikkeling van de sociaal-culturele praktijk en zet het de wissels op de toekomst open.

  • Frank Cockx, Hugo De Blende, Gunter Gehre et al.
  • 2011
  • 23,75 euro

Scroll naar top