dec
20
2023

Regulitis.be kaart ouderwetse regelgeving aan en biedt oplossingen

Digitaal, Vrijwillige inzet

Nieuws

De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten trekken samen aan de administratieve alarmbel. Te veel verenigingen en vrijwilligers krijgen te kampen met ouderwetse regelgeving voor VZW’s en vrijwilligerswerk, met negatieve invloed op hun engagement. Ze lanceren de website www.regulitis.be waar de drie sectoren de ouderwetse regelgeving aankaarten en oplossingen formuleren.

Waarom Regulitis?

Vrijwilligers vormen het kloppend hart en de ruggengraat van de vele grote en kleine verenigingen in Vlaanderen. Hun enthousiasme wordt steeds meer op de proef gesteld door een overdaad aan administratieve procedures die vaak onnodig zijn en op een ouderwetse manier georganiseerd zijn.

De site geeft een actueel overzicht van alle onaangepaste regelgeving waar verenigingen – voornamelijk vzw’s – mee te maken krijgen, in welke sector ze ook actief zijn. Het is opmerkelijk dat veel van deze dossiers al jarenlang vast zitten terwijl er oplossingen zijn. Op de site schetsen de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie, in samenwerking met de Verenigde Verenigingen, per dossier het probleem, mogelijke oplossingen, de politieke en administratieve belemmeringen en verantwoordelijken.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top