apr
3
2024

Samen naar een beleidsplan voor meer GGB in Vlaanderen

Werken met groepen

Nieuws

Sinds begin dit jaar loopt – in opdracht van het Departement Zorg – een traject om tot een beleidsplan voor meer geestelijke gezondheidsbevordering (GGB) in Vlaanderen te komen. Het doel is een onderbouwd, gedragen en meetbaar beleidsplan GGB dat inspeelt op noden en uitdagingen in de samenleving.

Dit traject wordt begeleid door een Consortium met het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Over de Muur en Möbius, met ondersteuning van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het loopt samen met een groep van stakeholders die een diversiteit van doelgroepen/leeftijdsgroepen, perspectieven (beleid/expertise/belangen/terrein) en opinies in de sector vertegenwoordigen.

Ondertussen werd de scope/reikwijdte afgebakend, werden een visie en doelstellingen geformuleerd en werd ook een raamwerk voor acties opgesteld. Dat gebeurde op basis van de wetenschappelijke literatuur en de input die werd verzameld tijdens een stakeholdersessie eind februari.

Het Consortium wil uitgaan van een levensloopbenadering en legde ook de volgende accenten:

 1. In elke levensfase is er aandacht voor de context van het individu, inclusie, ​diversiteit in levensfases en continuering overheen levensfases;
 2. Ze hanteren een Public health benadering: ze doen zoveel mogelijk acties in de samenleving en buiten de zorg om de gezondheid te bevorderen;
 • Ze werken via het maximaliseren van beschermende factoren en het minimaliseren van risicofactoren (samen determinanten genoemd);
 • Binnen de verschillende settings waar het leven van burgers zich afspeelt;
 • Met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en personen in kwetsbare situaties.

In deze fase van het traject doet het Consortium graag een oproep om bestaande acties door te geven die binnen het beleidskader passen.

Oproep: geef acties door

Acties moeten voldoende relevant zijn om verder te worden meegenomen.

Dit zijn de criteria waaraan elke actie zal worden getoetst:

 • gericht op geestelijke gezondheidsbevordering en meer bepaald op de eerste 3 niveaus van het model van Arango (‘geestelijke gezondheidsbevordering’, ‘primaire universele preventie’ of ‘primaire selectieve preventie’);
 • wetenschappelijk onderbouwd (o.b.v. literatuur, onderzoek uit binnen- of buitenland of eigen onderzoek);
 • volwaardig (geen losstaande materialen) en duurzaam (niet eenmalig);
 • ruim geïmplementeerd of met het potentieel om in heel Vlaanderen te worden gerealiseerd.

Hoe kan je acties doorgeven?

 • Vul een online formulier in.
 • Om het formulier vlot en volledig te kunnen invullen, is mogelijk wat opzoekwerk vereist op voorhand.
 • Het is mogelijk om het invullen van het formulier tijdelijk te onderbreken. Klik in de vragenlijst op ‘Opslaan en later verdergaan’: bij het ingeven van je e-mailadres ontvang je een link waarmee je de voortgang kan opslaan en de vragenlijst later kan vervolledigen.
 • Per actie die je wil doorgeven, moet je een apart formulier invullen.
 • Indienen kan tot dinsdag 16 april.

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top