feb
13
2024

Symposium Zorgzame Buurten

Burgerinitiatief, Diversiteit, Vrijwillige inzet

Nieuws

Op 22 april gaat het symposium Zorgzame Buurten door in The Egg in Brussel.

Het symposium wordt georganiseerd door het Departement Zorg en is gesitueerd binnen het beleid Vlaamse Veerkracht.

Directies en stafmedewerkers van lokale besturen, zorgorganisaties van verschillende sectoren en zorgprofessionals zijn welkom om samen na te denken over het beleid Zorgzame Buurten. 

De studiedag staat in het teken van het informeren en het inspireren van bestaande en nieuwe potentiële initiatiefnemers. Het doel? De verdere verspreiding van de visie van Zorgzame Buurten, de opstart van nieuwe zorgzame buurten en de verduurzaming van bestaande initiatieven.

Ook de resultaten van het steunpuntonderzoek komen aan bod. De onderzoekers zullen hun beleidsaanbevelingen en toolbox voor zorgzame buurten presenteren.

Kortom, de studiedag staat in het teken van informeren, inspireren en verduurzamen van zorgzame buurten.

Het symposium biedt:

  • Een kick-off door Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Zorg.
  • Een wrap-up van de bevindingen van twee jaar onderzoek en twee jaar ervaringen van de coaches en het consortium Zorgzame Buurten. 
  • Keuze uit 14 break-outs met onder meer: belevingsdorpen waarin je kennis kan maken met enkele Zorgzame Buurten, beleidssessies rond diverse thema’s, kring- en panelgesprekken met onderzoekers, beleidsmakers, professionals en Zorgzame Buurten. 
  • Een panelgesprek met een vooruitblik naar de toekomst van dit beleid. 
  • Verrijkende infopunten waar je met die extra vragen terecht kan. 
  • Netwerkmomenten waarop 900 mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. 

Op de website vind je ook heel wat materiaal, zoals inspirerende video’s en artikels over lopende zorgzame buurten.

Praktisch

Je kan zowel live als online (beperkt programma) deelnemen.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top