mei
18
2013

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Diversiteit

Blog, Publicatie

Sociaal-cultureel volwassenenwerk draagt bij aan een inclusieve en solidaire samenleving, met als uitgangspunt participatie voor en van iedereen. Sociaal-cultureel volwassenenwerk is bijgevolg onvermijdelijk een partner in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

We zien hierbij drie uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk:

Sociaal-culturele participatie

Sociaal-cultureel volwassenenwerk kan het recht op vrije tijd openen, mensen in armoede kansen bieden om te participeren aan het eigen sociaal-culturele aanbod.

Maatschappelijke participatie

Sociaal-cultureel volwassenenwerk kan ook sociale uitsluiting wegwerken of maatschappelijke participatie op andere domeinen dan dat van de vrije tijd bevorderen. Immers, traditioneel speelt sociaal-cultureel werk haar rol op de naad tussen individu en samenleving.

Maatschappelijk debat

Sociaal-cultureel volwassenenwerk kan ook structurele oorzaken van armoede benoemen en alternatieven formuleren. Sociaal-cultureel volwassenenwerk dat standpunten inneemt in publieke en politieke discussies weegt op het maatschappelijk debat over armoede en sociale uitsluiting.

Zelf initiatief nemen?

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je erop gebrand om mee het maatschappelijk debat over armoede en sociale uitsluiting te voeren? In het artikel ‘Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting’ uit ‘Wissels: handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen‘ biedt Socius-medewerker Marc Jans bouwstenen aan voor een visie. Je kan het artikel hieronder downloaden.


Marc Jans

Marc Jans

Scroll to Top