Actieplan politiserend sociaal werk

Het Vlaams platform Sterk Sociaal Werk ondersteunt het sociaal werk en versterkt de verbinding tussen sociale professionals, onder andere door Sociaalwerkconferenties te organiseren.  

Op de vorige editie werden vijf krachtlijnen van sterk sociaal werk vastgelegd:  

  1. politiserend werken
  2. nabijheid 
  3. procesmatig werken
  4. generalistisch werken
  5. verbindend werken 

Deze krachtlijnen komen terug in het werk van elke sociale professional. Niet altijd even zichtbaar, maar ze zijn er wel. Ze scheppen een kader en helpen om de eigen opdrachten beter te vatten. 

In opvolging van de Sociaalwerkconferentie kwam er een actieplan. Socius trekt de actie rond politiserend sociaal werk.  

Dit doen we door te:  

  • vertellenin samenwerking met Weliswaar en Sociaal.net publiceren we in aanloop naar de volgende Sociaalwerkconferentie op 5 mei 2022 inspirerende politiserende praktijken. Deze praktijken brengen de verschillende invullingen van politiserend werken in beeld. Ook bundelen we publicaties, vormingen en artikels die bijdragen tot een versterking van politiserend werken in het sociaal werk.  
  • versterkentot slot maken we vanaf 2022 werk van een gemeenschappelijk vormingsaanbod (over de sectoren heen) en een specifiek vormingsaanbod (per sector) over politiserend werken voor sociaal werkers.  
Scroll to Top