Ondertussen op de werkvloer

Voor de ontwikkeling van het beroeps- en competentiekader kader legden we ons oor ook te luisteren bij de werkers zélf. Zij geven kleur en een gezicht aan hun beroep.

Foto: Philippe Debroe

Nadia Babazia

Nadia Babazia over de taken die sociaal-cultureel werkers opnemen.

Foto: Jan Van Bostraeten

Merijn Van de Geuchte

Merijn Van de Geuchte over de doeloriëntering en het waardenkader van sociaal-cultureel werkers.

Scroll to Top