Rollen en functies in de praktijk

Misschien wil je zien hoe een organisatie een logisch verhaal kan vertellen over rollen en functies? En over hoe die samen hangen met de missie en vertaald worden in concrete praktijken? 

Misschien wil je zien hoe al die tools eruit zien als ze samenhangend worden ingevuld, toegepast op een organisatie? Misschien wil je een beter beeld krijgen van hoe een visie er kan uitzien? Of hoe een praktijk kan beschreven worden vanuit de functies?

Dat willen we hier mogelijk maken.  

Wat niet kon: een echte organisatie als voorbeeld stellen. Niet dat er geen sterke voorbeelden bestaan of dat geen enkele organisatie haar materiaal wil delen. Maar we willen en kunnen geen enkele bestaande organisatie op zo’n manier in ‘the picture’ zetten. Dat spreekt vanzelf.  

Wat wel kan (en wat we dus doen): we presenteren je twee fictieve organisaties:

 • MoDU  – Beweging voor duurzame mode met als slogan “Doe wat je draagt”: deze sociaal-culturele organisatie zet in op een combinatie van de cultuurfunctie en maatschappelijke beweging.
 • Bezige Burgers. Leren in en voor gemeenschappen: hier staan de leer- en gemeenschapsvormende functie centraal.

Voor beide organisaties vind je een compleet dossier, waarin alle visies en tools zijn uitgewerkt in een geheel. Zo krijg je een idee over hoe je al dat materiaal ook voor je eigen organisatie kan vertalen.  

Wat vind je per organisatie?  

 • Missie en visie, strategische en operationele doelstellingen 
 • Tool ‘verantwoording voor rollen’ – visie op de rollen 
 • Verantwoording functiemix – visie op de functies 
 • Beeld van de praktijken in zijn geheel 
 • Tool ‘kernpraktijk: waarom is dit een kernpraktijk?’ 
 • Tool ‘beschrijven van praktijken vanuit de functie’ 
 • Tool ‘rapportage over rollen en functies’ 

Inspiratie

 • Hier vind je het dossier van MoDU. 
 • Hier vind je het dossier van de Bezige Burgers. 
 • Hier vind je een pagina met veel praktijken uit het sociaal-culturele veld. Ze kunnen je inspireren bij het vertellen over of bedenken van praktijken in je eigen organisatie.  
Scroll to Top