Tool ‘Praktijk beschrijven vanuit de rollen en de functies’

Deze tool helpt je om jouw praktijk helder te omschrijven vanuit het kader van de sociaal-culturele rollen en functies. Je vult deze tool het best in met een DNA-praktijk in gedachten: een praktijk die de identiteit van je organisatie zichtbaar en beleefbaar maakt. Een praktijk die in de kern van de werking van je organisatie staat en die goed weergeeft hoe je je missie wil waarmaken. Een praktijk die een hiaat in je werking zou laten als ze zou wegvallen.

Bouw – na de algemene praktijkbeschrijving (stap 1-4) – in de volgende stappen verder op die praktijkbeschrijving, en kijk nu met de bril van de cultuurfunctie naar die praktijk.

Bouw – na de algemene praktijkbeschrijving (stap 1-4) – in de volgende stappen verder op die praktijkbeschrijving, en kijk nu met de bril van de leerfunctie naar die praktijk.

Bouw – na de algemene praktijkbeschrijving (stap 1-4) – in de volgende stappen verder op die praktijkbeschrijving, en kijk nu met de bril van de maatschappelijke bewegingsfunctie naar die praktijk.

Bouw – na de algemene praktijkbeschrijving (stap 1-4) – in de volgende stappen verder op die praktijkbeschrijving, en kijk nu met de bril van de gemeenschapsvormende functie naar die praktijk.

Scroll to Top