Wat vind je hier?

Je visie verwoorden is niet altijd eenvoudig. Veel van wat je in de praktijk doet, voelt aan als vanzelfsprekend.

“Het past in onze manier van werken.”
“Het is traditie: zo doen wij de dingen hier.”
“We volgen onze intuïtie.”
“We doen het zo omdat we uit ervaring weten dat het werkt.”

Daar is niets mis mee. Maar als je je werking moet uitleggen aan anderen, ontbreken vaak woorden en kapstokken om dat op een heldere manier te doen. Hoe legt een vis uit wat water precies is en hoe hij zwemt?

Visieteksten

Vijf visieteksten geven je een referentiekader om je eigen visie te expliciteren in een voor anderen verstaanbare taal. Woorden, beelden en kapstokken die je kan gebruiken om je werking scherper te oriënteren op de processen die nodig zijn om je missie en doelen te realiseren. Om je verhaal over rollen en functies helder en begrijpelijk te vertellen. En om je werking en de praktijken die je realiseert, ook sterk te verantwoorden vanuit de rollen en de functies. 

Screencasts

Krijg je deze kaders ook graag uitgelegd door een Socius-medewerker? Dan kan je de drie screencasts raadplegen. Ondersteund door een presentatie nemen we je in deze video’s mee in een inleidend kader dat de verhouding tussen rollen en functies schetst, de drie sociaal-culturele rollen en de vier sociaal-culturele functies.

Tools 

Dankzij de inbreng van vele praktijkwerkers ontwikkelde Socius een aantal tools die je helpen bij het reflecteren over de aanwezigheid van rollen en functies in je praktijk en hoe je die ook kan beschrijven.  

Socius ontwikkelde ook twee tools die je toelaten om met je team van sociaal-cultureel werkers of met je bestuur(svrijwilligers) aan de slag te gaan en na te denken over jullie visie op de sociaal-culturele rollen en (de invulling van) jullie functiemix.

Fictieve praktijkvoorbeelden 

Praktische geesten hebben graag voorbeelden over hoe je met rollen en functies nu echt aan de slag kan. Er is dus veel vraag naar voorbeelden die concreet tonen hoe organisaties rollen en functies in hun beleidskeuzes verantwoorden, hoe ze die in hun werking handen en voeten geven en hoe ze daarover vertellen en rapporteren.

Omdat we geen enkele echte organisatie willen of kunnen ‘opvoeren’ als goed voorbeeld, hebben we twee fictieve organisaties ontworpen. Met een missie en strategische doelen, maar ook met een concreet beeld over hoe hun praktijken er kunnen uitzien. Op basis daarvan hebben we hun visies verwoord en de tools ingevuld. Het resultaat staat in twee dossiers. Maak dus kennis met:

Scroll to Top