Werken met groepen

We leven in groepen. Gezinnen. Familie. Vrienden. We werken in groepen. Teams. Overleg. Netwerken. We doen sociaal-culturele praktijken in groepen. Verenigingen. Cursussen. Straatcomités. Als mensen zijn we letterlijk vanuit onze biologische evolutie te begrijpen als ‘groepsdieren’.

Sociaal-culturele werkers moeten dus verstaan wat er in groepen gebeurt. Ze moeten begrijpen hoe het samenspel van allerlei processen leidt tot wat zich voor onze ogen afspeelt. Als begeleider van een groep moet je handelen: het is jouw rol en verantwoordelijkheid om door allerlei interventies de groep in goede banen te leiden. Het aantal mogelijke interventies is eindeloos. Welke interventie je kiest, wordt mee bepaald door het type groep waarmee je werkt, door hoe interacties doorgaans verlopen, door de grootte en de taak die vooropgesteld is. En niet in het minst door wie jij zelf als begeleider bent.

Goed tussenkomen als begeleider leer je meestal door ervaring op te bouwen. Door zelf bewust aan groepen deel te nemen en reflectief aan groepen leiding te geven. Groeien als begeleider kan je door inzichten te verwerven én je ervaringen te toetsen aan de verhalen van anderen.

Foto: Sien Verstraeten

Praktijkverkenning ‘Leren met kansengroepen’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Train the trainer ‘Politiserend handelen’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Jon Tyson - unsplash.comvolzet

Introductiedag nieuwkomers


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top