mrt
8
2023

Sociaal-culturele projecten moeten Vlamingen doen lezen

Sociaal-cultureel werken

Nieuws, Projectoproep

‘Leesbevordering’ wordt de nieuwe maatschappelijke uitdaging voor de projectsubsidies in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Die uitdaging is geldig voor de projectronde van 2023, voor projecten die van start gaan vanaf 1 januari 2024.

De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet.

Daarnaast moet een project de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren (via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaat naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken) óf een expliciete bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging ‘leesbevordering’.

Gebundelde krachten binnen Leesoffensief

De uitdaging van 2023 kadert in het Leesoffensief. Die campagne werd in 2021 gelanceerd als reactie op de dalende cijfers voor leesmotivatie en leesvaardigheid.

Lezen is een basiscompetentie en een voorwaarde om jezelf te kunnen ontplooien en voluit te participeren aan de maatschappij. Daarom richt het Leesoffensief zich tot elke Vlaming, van jong tot oud. Bijzondere aandacht gaat naar jongere kinderen die nog niet kunnen lezen, zwakke of moeilijke lezers, en niet-lezers.

De strategische doelstellingen van het Leesoffensief werden hertaald in 50 concrete acties, verspreid over de domeinen en worden getrokken door het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Door leesbevordering als maatschappelijke uitdaging vast te leggen voor deze projectsubsidies, wil de Vlaamse Regering ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren om met deze uitdaging aan de slag te gaan.

Ook ruimte voor experiment en innovatie

Naast het sociaal-cultureel karakter van het project en de zakelijke kwaliteit van het projectdossier, zullen aanvragen dus ook beoordeeld worden op hun bijdrage aan leesbevordering. Zoals de voorbije jaren kunnen aanvragers ervoor kiezen om een project in te dienen dat bijdraagt aan de laboratoriumrol (en dus maatschappelijke innovatie) binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een project kan dus op één van de twee thema’s (de laboratoriumrol of leesbevordering) inzetten, of op een combinatie van allebei.

De aanvraagprocedure wordt uiterlijk 15 april opengesteld via het online platform KIOSK. De uiterste indiendatum is 15 juli 2023.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top