mei
9
2022

Studienamiddag: goede burgerparticipatie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu

Burgerinitiatief

Nieuws

Op dinsdag 28 juni organiseert UHasselt de studienamiddag ‘Sterk burgerschap als grondslag voor betere burgerparticipatie in ruimtelijke ordening en leefmilieu’.

Goede burgerparticipatie is onmisbaar op het domein van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Het slagen of falen van allerlei projecten hangt er vaak vanaf. Cruciaal daarbij is dat de menselijke kwaliteiten waarover burgers beschikken worden aangewend en gecultiveerd. Denk maar aan tolerantie, zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, empathie, creativiteit, en nog vele andere. Burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem voor een bloeiende democratie. Openbare besturen en begeleiders van participatieprocessen kunnen ervoor zorgen dat die kwaliteiten optimaal worden ingezet en versterkt. Daartoe dienen zij te werken vanuit een emanciperende visie en participatiemethodes te hanteren die burgers toelaten het beste van zichzelf te geven.

Tijdens deze studienamiddag wordt de link gelegd tussen wie burgers zijn als mens (hun innerlijke wereld) en hoe zij handelen tijdens democratische besluitvormingsprocessen (de zichtbare wereld). De insteek is tegelijk beschouwend en praktisch. Politieke inzichten, ethiek, wereldse spiritualiteit en concrete werkmethodes worden naadloos met elkaar verweven. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk aan de hand van concrete cases zoals de Limburgse Noord-Zuid verbinding en het plaatsen van windturbines. De deelnemers krijgen een bredere visie op wat burgerparticipatie kan zijn, en op de mogelijkheden die zij biedt voor diepgaande democratische vernieuwing.

Doelgroep

Advocaten in omgevingsrecht, omgevingsambtenaren, participatieambtenaren, ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, organisaties die zich inlaten met burgerparticipatie, stakeholders op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening, lokale politici en beleidsmakers. En natuurlijk iedereen die interesse heeft in burgerparticipatie en democratische vernieuwing.

Datum en tijdstip

Deze studienamiddag gaat door op dinsdag 28 juni van 13.30 tot 17.00 uur.

Meer info en inschrijven?

Op de website vind je meer info over het programma, bereikbaarheid en de inschrijvingsmogelijkheden.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top