jan
15
2024

Subsidieoproep Leerecosystemen

Internationaal, Sociaal-cultureel werken

Nieuws, Projectoproep

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. 

Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte leerervaringen te bieden, waardoor ze hun talenten al doende kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hieruit ontstaat een persoonlijk leerpad dat diverse leermogelijkheden integreert, gericht op persoonlijke groei, een betere arbeidsmarktintegratie en maatschappelijke impact.

Info

Met het programma Leerecosystemen, en de twee subsidieoproepen die hieronder vallen, willen ze werk maken van een leercultuur in Vlaanderen en bewerkstelligen ze de omslag naar een lerende samenleving die burgers en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt.

Concreet willen ze dat gesubsidieerde projecten werken aan:

  • Een toename en versterking van toegankelijke contexten waarbinnen jong en oud door dingen te doen hun passies en talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.
  • Een toename van leergoesting en deelname aan levenslang leren, in het bijzonder bij groepen die minder tot leren komen

Omdat ze niet alleen leren op de schoolbanken en in leslokalen, maar ook in het dagdagelijkse leven in de bredere maatschappij, spreken ze van “leerecosystemen” waarbij in een organisatienetwerk diverse actoren zich lokaal verenigen om aan bovenstaande doelstellingen te werken.

Een type actor waarvan ze het logisch vinden dat ze deel uit maken van zo’n leerecosysteem, zijn actoren die zich al dichtbij het dagelijkse leven van burgers bevinden. Via het aanbod van deze organisaties kunnen kansen worden gecreëerd om leren en talentontwikkeling te laten aansluiten bij dingen waarmee we dagelijks en vanuit interesse in aanmerking komen.

Ze zijn ervan overtuigd dat sociaal-culturele verenigingen goed geplaatst zijn om die rol te spelen in de organisatienetwerken die verschillende leerecosystemen vorm geven.

Binnen deze oproep financieren ze organisaties om samen een organisatienetwerk op te zetten dat potentieel toont om (een) lokale of regionale maatschappelijke uitdaging(en) aan te pakken. Ze krijgen tijd en ruimte om de context en de uitdaging te verkennen, elkaar te leren kennen, te bekijken wat ze samen kunnen verwezenlijken en zich te organiseren als een organisatienetwerk.

Hoe?

Leerecosystemen worden gevormd als organisatienetwerken, waarin diverse actoren samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken. Om die doelen te bereiken, organiseert Europa WSE twee oproepen:

  • Via oproep 66: Leerecosystemen (fase 1): Ondersteunt organisaties bij het opzetten van organisatienetwerken om lokale of regionale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Organisaties krijgen tijd en ruimte om de context te verkennen, samen te werken en zich te organiseren als een effectief netwerk.
     
  • Via oproep 65: Leerecosystemen (fase 2): Biedt organisatienetwerken de kans om leerecosystemen in de praktijk te brengen, waarbij diverse, toegankelijke leercontexten worden aangeboden voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten door jong en oud.

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top