duurzaamheid

Video-interview: Chantal Mouffe over de radicale democratie

Tijdens de Trefweek 2020 ging kunstenprogrammator Guy Gypens (KANAL – Centre Pompidou) in gesprek met politiek filosofe en activiste Chantal Mouffe over haar eigenzinnige kijk op democratie. Werkt populisme nog wel om burgers te ‘herpolitiseren’? Hoe overstijg je de identitaire kwestie? Hoe integreer je sociale en ecologische kwesties? En welke politieke organisatie is er nodig …

Video-interview: Chantal Mouffe over de radicale democratie Lees verder »

Tine Hens en Koert Debeuf laten in hun brieven kijken

Tijdens onze Trefdag van 21 november wierpen historici Tine Hens en Koert Debeuf een kritische blik op onze toekomst op de Trefdag sociaal-cultureel werk. Een briefwisseling vormde de opstap naar een dialoog waarin ze verwonderd naar elkaars ideeën luisterden. Kon je dit onwijs interessante gesprek niet bijwonen? Dan hebben we goed nieuws voor jou: Tine en Koert stemden ermee in hun schrijfsels aan elkaar te delen op onze blog.

Beleidsaanbevelingen Socius

Socius formuleerde zijn beleidsaanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering 2019-2024. Het memorandum is opgebouwd rond vier speerpunten die concrete (cultuur)beleidsaanbevelingen omvatten. Cultuurpraktijk en cultuurbeleid: vormgeven van het samenleven Prioriteiten voor het Vlaams beleid Ga voor een brede toekomstagenda voor het sociaal-culturele veld en sociaal-cultureel beleid  Waardeer, investeer en maak dynamiek mogelijk in het sociaal-cultureel …

Beleidsaanbevelingen Socius Lees verder »

Foto: Koen Broos iov. Socius

Goed bestuur van je organisatie

In het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk gaat een van de beoordelingselementen over ‘de toepassing van de principes van goed bestuur’. De memorie van toelichting verwijst naar de “Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds”. Wat betekent goed bestuur voor jouw organisatie?

Scroll naar top