onderzoek

Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken

Sociaal-cultureel volwassenenwerk omarmt ‘leren’. Bereiken sociaal-culturele werkers wat ze willen bereiken met hun initiatieven? Leiden ze altijd tot gewenste uitkomsten? Wat is de betekenis en de waarde ervan voor deelnemers, partners en de samenleving? Sociaal-cultureel volwassenenwerk omarmt ‘leren’. Dagelijks stimuleren en ondersteunen organisaties en professionals uit de sector de ontwikkeling van deelnemers, vrijwilligers, burgers, groepen …

Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken Lees verder »

De functie(s) van sociaal-cultureel werk

De functie(s) van sociaal-cultureel werk

Socius werkte tussen 2005 en 2010 met, door en voor de sector een toekomstgerichte visie uit op de vier decretale functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze vier decretale functies zijn: de maatschappelijke activerings-, de gemeenschapsvormende, de educatieve en de culturele functie. Frank Cockx analyseerde ook de samenhang tussen de functies. Het traject resulteerde enerzijds in …

De functie(s) van sociaal-cultureel werk Lees verder »

De betekenis van sociaal-culturele praktijken

De betekenis van sociaal-culturele praktijken

In 2009 voerde Socius een onderzoek uit naar de interventies, effecten en betekenis van sociaal-culturele praktijken. De focus van dit wetenschappelijk biografisch onderzoek door Frank Cockx en Hanne Bastiaensen lag in het ontsluiten van de betekenis van sociaal-cultureel praktijken vanuit het deelnemersperspectief. De culturele, gemeenschapsvormende, maatschappelijk activerende en educatieve functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn …

De betekenis van sociaal-culturele praktijken Lees verder »

Het deelnemers- en partcipatieprofiel

Deelnemers- en participatieprofiel

Over de sociale participatie van volwassenen en hun deelname aan cultuur, middenveld en levenslang en levensbreed leren bestaat in Vlaanderen sinds enkele jaren een groeiend aantal kwantitatieve gegevens. De gegevens over de participant en de aard van de participatie met betrekking tot het sociaal-cultureel volwassenenwerk (wie?, hoe?, waarom?,… ) waren tot op heden echter beperkt …

Deelnemers- en participatieprofiel Lees verder »

Scroll naar top