participatie

Stef Steyaert: “Onze democratie is niet in crisis, ze is in transitie”

Burgers en organisaties dwingen in toenemende mate andere en participatievere vormen van besluitvorming af. En dat durft weleens wringen met de klassieke democratie en andere politieke gremia. Toch is de beweging van een representatieve naar een participatieve democratie volgens Stef Steyaert en Filip De Rynck onomkeerbaar. In hun nieuwe boek ‘De participatieve omslag’ leggen ze uit waarom. We trokken aan de mouw van Stef Steyaert voor meer tekst en uitleg.

Beleidsaanbevelingen Socius

Socius formuleerde zijn beleidsaanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering 2019-2024. Het memorandum is opgebouwd rond vier speerpunten die concrete (cultuur)beleidsaanbevelingen omvatten. Cultuurpraktijk en cultuurbeleid: vormgeven van het samenleven Prioriteiten voor het Vlaams beleid Ga voor een brede toekomstagenda voor het sociaal-culturele veld en sociaal-cultureel beleid  Waardeer, investeer en maak dynamiek mogelijk in het sociaal-cultureel …

Beleidsaanbevelingen Socius Lees verder »

Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Stijn Oosterlynck over solidariteit

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij. Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In de publicatie …

Stijn Oosterlynck over solidariteit Lees verder »

Foto: Koen Broos iov. Socius

Lokaal vrije tijdsbeleid tussen straat en staat

Hoe creëren we een sterke wisselwerking tussen lokaal beleid en het sociaal-culturele veld? Hoe geven we naast het gevestigde sociaal-cultureel werk ruimte aan nieuwe burgerinitiatieven? Hoe gaan we lokaal om met actuele beleidskwesties zoals kinderopvang, duurzaamheid, vergrijzing, globalisering? Hoe bieden we innovatie in lokaal vrije tijdsbeleid toekomstperspectieven en hoe kunnen andere overheden onze inspanningen versterken? …

Lokaal vrije tijdsbeleid tussen straat en staat Lees verder »

Scroll naar top