Organisatiebeleid

Er worden behoorlijk hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van sociaal-culturele organisaties. In ruil voor de publieke middelen die ze ontvangen wordt van hen verwacht dat ze hun werking missiegedreven, efficiënt en effectief ontplooien. Daarom moeten ze voortdurend werk maken van hun kwaliteit en professionaliteit. Daarbij komen thema’s zoals de ontwikkeling van de interne democratie, goed bestuur en leer- en kwaliteitszorgprocessen in het vizier.

Organisaties investeren in een goed onderbouwd beleidsplan dat rekening houdt met het wetgevend kader. Om hun missie te realiseren formuleren organisaties niet alleen een inhoudelijk verhaal maar stemmen ze daar ook een coherent zakelijk beleid op af. Het is onder meer de rol van de leidinggevenden en het bestuur om dit geheel te coördineren. Op al deze vlakken bieden we ondersteuning.

volzet

Vorming ‘Een zelfevaluatie van je organisatie maken’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

volzet

Communicatieatelier ‘Werk maken van je communicatieplan’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Sien Verstraetenvolzet

Vorming ‘Voortgangsrapportering voor instromers’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top