Beleidsplanning

In 2021 startte een nieuwe beleidsperiode voor de sector van het sociaal-cultureel werk. Sociaal-culturele organisaties doorliepen hiervoor een planningsproces dat resulteerde in een subsidieaanvraag.

Ter ondersteuning van hun beleidsplanningsproces ontwikkelde Socius de ‘Toolbox beleidsplanning’. In 2023 publiceren we een grondig herwerkte versie van de toolbox ter voorbereiding van het volgende beleidsplanningsproces.

volzet

Infosessie ‘3 subsidielijnen voor jouw sociaal-cultureel project’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top