Rollen en functies

Video: Fred Dhont over cultuureducatie

Naar aanleiding van het sectormoment cultuureducatie dat vorige week in Brussel plaatsvond, mocht onze directeur voor de camera plaatsnemen om zijn mening te geven over de rol van het sociaal-cultureel werk op het vlak van cultuureducatie: “Je zou kunnen zeggen dat de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk misschien wel de founding father van de cultuureducatie is.”

Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Burgerschap en civiele maatschappij

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘burgerschap’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van Gie Van den Eeckhaut over burgerschap en de civiele maatschappij.

Foto: Koen Broos iov. Socius

De gemeenschapsvormende functie

De sociaal-culturele functies zijn de pijlers van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze geven de aard, vorm en structurering aan van de praktijken die je opzet en de processen die je daarmee beoogt. In dit artikel zoomen we in op de gemeenschapsvormende functie.

Scroll to Top